Sản phẩm (5 Sản phẩm)

Bộ lọc

Dòng sản phẩm

Loại sản phẩm

Bề mặt hoàn thiện

Bột trét

SONBOSS HUMID STOP WALL WATERPROOF SB04

 • Chuyên dùng cho nhà vệ sinh
 • Chuyên dùng cho nhà bếp
 • Chuyên dùng khu vực mưa và độ ẩm cao
 • Bám dính tuyệt hảo
Xem sản phẩm

Bột trét

SONBOSS WALL FILLER EXTERIOR

 • Dễ thi công
 • Kéo nhẹ tay
 • Độ bám dính cao
 • Bề mặt phẳng mịn
Xem sản phẩm

Bột trét

SONBOSS PUTTY INTERIOR

 • Dễ thi công
 • Kéo nhẹ tay
 • Độ bám dính cao
 • Bề mặt phẳng mịn
Xem sản phẩm

Bột trét

SONBOSS WALL FILLER INTERIOR

 • Dễ thi công
 • Kéo nhẹ tay
 • Độ bám dính cao
 • Bề mặt phẳng mịn
Xem sản phẩm

Bột trét

SONBOSS WALL FILLER INTERIOR & EXTERIOR

 • Dễ thi công
 • Kéo nhẹ tay
 • Độ bám dính cao
 • Bề mặt phẳng mịn
Xem sản phẩm