Sản phẩm (3 Sản phẩm)

Bộ lọc

Dòng sản phẩm

Loại sản phẩm

Bề mặt hoàn thiện

Sơn lót

SONBOSS ALKALI RESISTER EXTERIOR

  • Dễ thi công
  • Độ bám dính cao
  • Kháng kiềm tốt
Xem sản phẩm

Sơn lót

SONBOSS ALKALI RESISTER INTERIOR

  • Dễ thi công
  • Bám dính cao
  • Kháng kiềm tốt
Xem sản phẩm

Sơn lót

SONBOSS ANTI-WATER SEALER EXTERIOR & INTERIOR

  • Dễ thi công
  • Chống thấm nước tuyệt hảo
  • Kháng kiềm tốt
Xem sản phẩm