Sản phẩm (4 Sản phẩm)

Bộ lọc

Dòng sản phẩm

Loại sản phẩm

Bề mặt hoàn thiện

Sơn lót

SONBOSS LUXE INTERIOR ALKALI RESISTER

 • Dễ thi công
 • Bám dính cao
 • Kháng kiềm tốt
 • Ít hóa chất bay hơi độc hại
Xem sản phẩm

Sơn lót

SONBOSS LUXE EXTERIOR ALKALI RESISTER

 • Dễ thi công
 • Bám dính cao
 • Kháng kiềm tốt
 • Ít hóa chất bay hơi độc hại
Xem sản phẩm

Sơn lót

SONBOSS LUXE EXTERIOR & INTERIOR HUMID SEAL

 • Chống thấm ngược
 • Độ bám dính cao
 • Kháng nước tuyệt hảo
 • Kháng kiềm tốt
Xem sản phẩm

Sơn lót

SONBOSS LUXE EXTERIOR SUPER PRIMER

 • Siêu kháng kiềm và kháng muối (*)
 • Độ bám dính cao
 • Không chứa kim loại nặng
 • Không chứa chất độc hại
Xem sản phẩm