Sản phẩm (4 Sản phẩm)

Bộ lọc

Dòng sản phẩm

Loại sản phẩm

Bề mặt hoàn thiện

Sơn lót

BB BLON MAX PRIMER FOR EXTERIOR

 • Siêu kháng kiềm và kháng muối (*)
 • Độ bám dính cao
 • Ít hóa chất bay hơi độc hại
 • Không chứa chất độc hại
Xem sản phẩm

Sơn lót

BB BLON ALKALI RESISTER INTERIOR

 • Dễ thi công
 • Độ bám dính cao
 • Kháng kiềm tốt
 • Ít hóa chất bay hơi độc hại
Xem sản phẩm

Sơn lót

BB BLON HUMID SEAL EXTERIOR & INTERIOR

 • Chống thấm ngược
 • Bám dính cao
 • Kháng nước tuyệt hảo
 • Kháng kiềm tốt
Xem sản phẩm

Sơn lót

BB BLON ALKALI RESISTER EXTERIOR

 • Dễ thi công
 • Kháng kiềm tốt
 • Độ bám dính cao
 • Ít hóa chất bay hơi độc hại
Xem sản phẩm