Sản phẩm (2 Sản phẩm)

Bộ lọc

Dòng sản phẩm

Loại sản phẩm

Bề mặt hoàn thiện

Bột trét

SONBOSS HIPOZ INTERIOR SKIMCOAT

  • Dễ thi công
  • Kéo nhẹ tay
  • Độ bám dính cao
  • Bề mặt phẳng mịn
Xem sản phẩm

Bột trét

SONBOSS HIPOZ INTERIOR & EXTERIOR SKIMCOAT

  • Dễ thi công
  • Kéo nhẹ tay
  • Độ bám dính cao
  • Bề mặt phẳng mịn
Xem sản phẩm